top of page
begyndelsen-billede.jpg
koach final b-kant.png

til kunstnere og kunstneriske talenter

COACHING

 • Afklaring omkring dit kunstneriske virke

 • Målsætning for dit kunstneriske virke

 • Strategier og værktøjer til opnåelse af mål

 • Afklaring omkring kunstnerisk identitet og styrkelse af kunstnerisk profil

RÅDGIVNING

 • Sparring på konkrete overvejelser i forhold til dit kunstneriske virke

 • Strategi-sparring i forhold til et allerede konkretiseret mål 

 • Sparring vedr. tekster, ansøgninger eller projektbeskrivelser du selv har udarbejdet

 • Rådgivning vedr. projektudvikling 

TEKST

 • Profil-, proces-, og værkbeskrivelser

 • Kunstneriske statements

 • Pressemeddelelser

 • Katalogtekster

 • Hjemmesidetekster 

 • Henvendelser til udstillingssteder, samarbejdspartnere, sponsorerer mm

ANSØGNING

 • Fonde og puljer 

 • Open Calls og censurerede udstillinger 

 • Artist in residence-ophold  

 • Sponsorhenvendelser

 

8.Derfindesingengenvejegennemtid000_srcset-large.jpg
25.Vindenvendermighjem00_srcset-large.jpg

KOACH stammer fra det hebræiske ord "כוח" og betyder ”styrke”.

HVORFOR

I mit arbejde i min virksomhed ”Kunstpenge.dk – Fundraising for kunstnere” (2019-2022), blev det tydeligt for mig, at kunstnere ofte har svært at transformere ønsker og  ambitioner til opsætning og realisering af mål.   Det blev også tydeligt for mig, at bevidstheden omkring egen kunstpraksis, forståelsen af det kunstneriske ”Hvorfor”, og det at have et sprog for eget virke og kunstneriske udtryk var elementer, der gik igen som udfordring. 

 

I 2022 begyndte jeg at bruge coaching som et aktivt redskab i Kunstpenge.dk. Dét gav forløbene en ny positiv energi. Fokus blev flyttet fra det ”tunge” i at skulle bruge tid på ansøgninger og ord til indsigt, potentialer og udviklingsglæde.

 

Coaching udgør sammen med mine kompetencer indenfor rådgivning, fundraising og tekstarbejde en unik helhed, når det gælder individuel kunstnerisk udvikling. Derfor har Kunstpenge.dk nu transformeret sig til KOACH.

KOACH's ydelser består af COACHING, RÅDGIVNING, ANSØGNING og TEKST. Ydelserne kan kombineres i forløb eller bruges særskilt. 

 

KOACH’S grundsten er mit eget virke som udøvende billedkunstner kombineret med 25 års erfaring som projektleder, proceskonsulent - og coach, fundraiser og formidler indenfor både det offentlige og private kunst- og kulturområde.

Særligt stærkt står KOACH naturligvis på erfaringerne fra Kunstpenge.dk og de dokumenterede mål som kunstnere og kunsthåndværkere har opnået ved at sætte fokus på eget virke.

Mål som  synlighed, fondsstøtte, arbejdslegater, udstillinger, residenceophold og attraktive samarbejdspartnere .

 

Jeg ønsker med KOACH at give dig som kunstner eller kunstnerisk talent mod, og hjælp, til bevidst at arbejde med dine kunstneriske potentialer og mål.  Mod til at få implementeret nye processer og værktøjer i din hverdag - så du kan skabe en langsigtet strategisk  og positiv kunstnerisk udvikling.

Britta Egebjerg

19.Fremkaldtbaglnsbliverjegtil00_srcset-large.jpg
25.Vindenvendermighjem00_srcset-large.jpg

THE MISSING LINK

"Jeg har haft stor glæde af Brittas rådgivning. Hun er "The missing link". En nærværende person, som på den ene side har dyb kunstnerisk indsigt og samtidig stor forståelse for de snærende rammer man som kunstner skal begå sig i. Hun har været en kæmpe hjælp for mig, åbnet døre, givet mig ny indsigt og inspiration. Med Brittas ansøgningshjælp opnåede min soloudstilling på Vejle Kunstmuseum ”The Babuska Boy", 2021, fondsstøtte fra Knud Højgaards fond, Toyota Fonden, og Jørgen og Bodil Munch Christensens Kulturlegat”

 

Ole Aakjær, billedkunstner

Asset 4_edited.png
Asset 4_edited.png

KLARHED OG RETNING

”Gennem samtaler med Britta har jeg fået klarhed og retning for min kunstneriske identitet. Jeg er blevet mere tydelig og konkret i formidlingen af min kunst, og jeg har fået konkrete værktøjer til at synliggøre min kunst overfor netop dem, den er rettet mod. Jeg elsker at Britta skaber rum for alle mine ideer med opmuntring og nærvær. Samtalerne åbner op for nye forståelser, viser mig nye veje at gå og har givet mig fokus på vigtige valg og beslutninger”.

Sara Scheel, Skulptør 

Asset 4_edited.png

SAMME FREKVENS

"Dét vigtige budskab jeg så gerne vi have frem i ord, ord der ikke er min umiddelbare udtryksform, fremstår efter hjælp fra Britta klart og præcist. Jeg tænker i følelser, stemninger, billeder og koncepter, og det er en stor hjælp at få disse begreber sprogligt indkredset og sammenfattet.  Der er en stor tryghed i, at modtageren af ens tanker er på samme frekvens som én selv".

Helene Vonsild, væver og tekstildesigner 

bottom of page