top of page
begyndelsen-billede.jpg

COACHING

 • Afklaring omkring dit kunstneriske virke

 • Målsætning for dit kunstneriske virke

 • Strategier og værktøjer til opnåelse af mål

 • Afklaring omkring kunstnerisk identitet og styrkelse af kunstnerisk profil

RÅDGIVNING

 • Sparring på konkrete overvejelser i forhold til dit kunstneriske virke

 • Strategi-sparring i forhold til et allerede konkretiseret mål 

 • Sparring vedr. tekster, ansøgninger eller projektbeskrivelser du selv har udarbejdet

 • Rådgivning vedr. projektudvikling 

TEKST

 • Profil-, proces-, og værkbeskrivelser

 • Kunstneriske statements

 • Pressemeddelelser

 • Katalogtekster

 • Hjemmesidetekster 

 • Henvendelser til udstillingssteder, samarbejdspartnere, sponsorer mm

ANSØGNING

 

8.Derfindesingengenvejegennemtid000_srcset-large.jpg
25.Vindenvendermighjem00_srcset-large.jpg

KOACH stammer fra det hebræiske ord "כוח" og betyder ”styrke”.

HVORFOR

I mit arbejde i min virksomhed "Kunstpenge.dk – Fundraising for kunstnere” (2019-2022), blev det tydeligt for mig, at kunstnere ofte har svært at transformere ønsker og  ambitioner til definerede og realiserede mål.   Det blev også tydeligt for mig, at bevidstheden omkring egen kunstpraksis, forståelsen af det kunstneriske ”Hvorfor”, og det at have et sprog for eget virke og kunstneriske udtryk var elementer, der gik igen som udfordring. 

 

I 2022 begyndte jeg at bruge coaching som et aktivt redskab i Kunstpenge.dk. Dét gav forløbene en ny positiv energi. Fokus blev flyttet fra det ”tunge” i at skulle bruge tid på ansøgninger og ord til indsigt, potentialer og udviklingsglæde.

 

Coaching udgør sammen med mine kompetencer indenfor rådgivning, fundraising og tekstarbejde en unik helhed, når det gælder individuel kunstnerisk udvikling. Derfor har Kunstpenge.dk nu transformeret sig til KOACH.

KOACH's ydelser består af COACHING, RÅDGIVNING, ANSØGNING og TEKST. Ydelserne kan kombineres i forløb eller bruges særskilt. 

 

KOACH’S grundsten er mit eget virke som udøvende billedkunstner kombineret med 25 års erfaring som projektleder, proceskonsulent - og coach, fundraiser og formidler indenfor både det offentlige og private kunst- og kulturområde.

Særligt stærkt står KOACH naturligvis på erfaringerne fra Kunstpenge.dk og de dokumenterede mål som kunstnere og kunsthåndværkere har opnået via fokus på eget virke. Mål som synlighed, fondsstøtte, arbejdslegater, udstillinger, residenceophold og attraktive samarbejdspartnere .

 

Jeg ønsker med KOACH at give dig som kunstner eller kunstnerisk talent mod, og hjælp, til bevidst at arbejde med dine kunstneriske potentialer og mål.  Mod til at få implementeret nye processer og værktøjer i din hverdag - så du kan skabe en langsigtet strategisk  og positiv kunstnerisk udvikling.

KOACH kan også bruges af kommuner, foreninger og organisationer i forbindelse med udvikling af kunstprojekter eller satsning få fundraising som et aktivt udviklingsredskab.

Britta Egebjerg

 • Instagram

© KOACH  | CVR 28641508 |  Britta Egebjerg  |  Svendsgade 10, 2. tv., DK -7100 Vejle  I  +45 20 97 84 35   |  britta.egebjerg@gmail.com 

bottom of page