top of page
19.Fremkaldtbaglnsbliverjegtil00_srcset-large.jpg

Coaching

Coaching er en tryg og udviklende kommunikationsform, der skaber bevidsthed og forandring præcis dér, hvor der er brug for det. Coaching er fremtidsorienteret, der arbejdes fra nutiden mod fremtiden. Det er en meget positiv metode til både udviklings- og forandringsprocesser og ikke mindst målprocesser. 

25.Vindenvendermighjem00_srcset-large.jpg

En effektiv og positiv måde til at skabe bevidsthed, forandringer og nå mål 

 

Som coach stiller jeg spørgsmål, der kan hjælpe med at tydeliggøre dine udfordringer og give dem et sprog. Jeg lytter og har med mine spørgsmål fokus på det helt essentielle.

 

Med aktiv coaching opnår du nye indsigter for derigennem at blive bevidst om dine egne potentialer, handle- og valgmuligheder. Retninger bliver tydelige, mål defineres.

Du udvikler nye kompetencer, får overblik og du bliver i stand til at arbejde selvstændigt, fokuseret og trygt med at opnå dine mål.

Jeg tager ansvaret for at lede dig gennem processen og motiverer dig. Sammen skaber vi en konkret handleplan og du får værktøjer, du straks kan bruge. 

Jeg arbejder i stor opmærksomhed omkring helheden ”menneske, kunstner, praksis og udtryk” i et bevidst nærvær omkring menneskers forskellighed. Jeg formidler konkret og tydeligt, procesorienteret, ofte visuelt, og med stor fokus på autenticitet, integritet - og glæden ved at skabe udvikling.

 

Sådan fungerer det:

Coating kan bruges i forbindelse med:

  • Afklaringsforløb omkring kunstnerisk udvikling og mål

  • Afklaringsforløb vedr. tekstudarbejdelse til kunstneriske profiler. Tematikker som: Kunstnerisk egenart, arbejdsprocesser, værkernes budskaber mv.

  • Afklaringsforløb vedr. ansøgningshjælp: Tematikker som: Det kunstneriske ”Hvorfor”, projektindhold, idebeskrivelse, præsentation mv.

 

Forløb aftales individuelt.

Rådgivning

Rådgivning er af meget konkret karakter og kan bl.a. bruges til:​

  • Feedback på konkrete overvejelser du har i dit kunstneriske virke

  • Strategi i forhold til opnåelse af et allerede konkretiseret mål 

  • Sparring vedr. tekster, ansøgninger og projektbeskrivelser du selv har udarbejdet

  • Rådgivning vedr. projektudvikling

Rådgivning
bottom of page